ChristenUnie Krimpenerwaard maakt zich zorgen om lachgas

lachgas.jpgdonderdag 06 juni 2019 13:42

Lachgas is populair. Steeds meer jongeren ontdekken het als makkelijk verkrijgbaar, legaal genotsmiddel. Achtergelaten lachgasampullen op straat en op hangplekken wijzen op de populariteit van deze goedkope partydrug. Dit is niet zonder risico. Daarom is alertheid geboden en voorlichting nodig.

Lachgas is legaal en daardoor is de verkoop en het gebruik ervan lastig aan te pakken of te sturen. Maar omdat de populariteit snel toeneemt en het gebruik niet zonder gevaar is, vindt de ChristenUnie Krimpenerwaard dat er maatregelen nodig zijn:
Omdat in de praktijk de risico´s niet bekend zijn of onderschat worden, is voorlichting aan jongeren, ouders en verkopers hard nodig.
Daarnaast pleiten we ervoor om de mogelijkheden die er zijn om de beschikbaarheid (verkoop) van lachgas te beperken, zoveel mogelijk te benutten.

We hebben daarom de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het onderzoeksrapport Roes met een luchtje van het Trimbos-Instituut en de in aansluiting daarop in juli 2018 uitgebrachte Handreiking Lachgas: Van zorgen naar acties, voor o.a. gemeenten?

2. Is het college het met de ChristenUnie Krimpenerwaard eens dat de door het rapport genoemde stijging van het lachgasgebruik reden is tot zorg?

3. Heeft het college zicht op het lachgasgebruik in de gemeente Krimpenerwaard? Wat is de stand van zaken? Wijkt dit beeld af van het landelijke beeld?

4. Indien het college dit zicht niet heeft, is het bereid om het lachgasgebruik in de gemeente Krimpenerwaard in kaart te brengen?

5. Is er zicht op de wijze van verkrijgen van lachgas? Is er naast verkoop via internet en winkels sprake van verkoop via de horeca en op evenementen? Is dat onderzocht?

6. Wordt er momenteel gehandhaafd in de horeca op de verkoop van lachgaspakketten (kleinhandel)?

7. Op welke manier kan en wil het college de verkoop van lachgas op festivals en andere evenementen aan banden leggen? Kunnen wij bijvoorbeeld een wijziging van de APV hiervoor tegemoet zien?

8. In hoeverre wordt er in preventie- en voorlichtingsprogramma’s in onze gemeente specifiek aandacht besteed aan het gebruik van lachgas?

9. Een belangrijke conclusie van het onderzoek van het Trimbos-Instituut is dat er veel meer voorlichting nodig is rond lachgasgebruik. Is het college bereid om, in overleg met partners (verslavingszorg, jongerenwerk, wijkteams, politie, scholen, enz…) in te zetten op een campagne om het lachgasgebruik tegen te gaan en jongeren bewust te maken van de risico’s ervan?

 

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Krimpenerwaard maakt zich zorgen om lachgas'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.