Oeververbinding Krimpen – Ridderkerk

ChristenUnie_Krimpenerwaard_Lek_Brienenoordbrug_MIRT.jpgmaandag 08 april 2019 08:45

In de vergadering van 2 april 2019 heeft de raad een besluit genomen over het zgn. gebiedsbod Krimpenerwaard. Dit bod is opgesteld samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Provincie Zuid-Holland ter ondersteuning voor de keuze van een oeververbinding Krimpen-Ridderkerk. Dit is de “Oost-oost”-variant in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Het bod dient ter ondersteuning van een evenwichtige opbouw van de bevolking, sterke (winkel)voorzieningen en voldoende ruimte om te ondernemen. Hierbij is uitgegaan van de kracht die de Krimpenerwaard nu al te bieden heeft.

Bijgaand de (verkorte) tekst die fractievoorzitter Ton van Dorp namens de ChristenUnie heeft uitgesproken:

Voorzitter,

Dank voor het rapport ‘Studie gebiedsbod Krimpenerwaard’. 

Hoe een ieder ook in dit proces staat, ik denk dat we het er over eens kunnen zijn, dat er in een kort tijdsbestek een enorme berg werk is verzet. Wilt u namens onze fractie de betrokken medewerkers onze complimenten overbrengen aub.

We hebben in de vorige raad uitgebreid gediscussieerd over de voorwaarden en de procedure van tot totstandkoming van het bod. Dat ga ik vanavond niet helemaal opnieuw doen. De ChristenUnie heeft de totstandkoming van het MIRT een rijdende trein genoemd. Deze trein kwam onverwacht voorbij en wij zijn opgestapt. Een deel van de raad blijft liever op het station staan. De ChristenUnie is niet voor stilstand.

Het MIRT en het bijbehorende gebiedsbod is door de tijdsdruk een proces geworden, waarin het lastig is om iedereen ten volle te informeren en mee te nemen. Wij zijn blij met de reactie van de wethouder in de vorige raad dat er -naast de informatieavonden die inmiddels al geweest zijn- er nog veel mogelijkheden komen tot inspraak.

Immers… De toekomst maken we samen.

Het rapport

Er is sprake van een drietal ontwikkelscenario’s, met een uitdrukkelijke koppeling met de strategische visie (van mevr. Riek Bakker) en het Panorama Krimpenerwaard (van oud-minister Sybilla Dekker).

Scenario 1 een voortzetting in de lijn van de huidige Woonvisie. Scenario 2 en 3 zijn ruimere varianten waar bij we een deel van de regionale opdracht op ons nemen. De maximale variant blijft binnen de 200 ha -dit is de bestendige lijn van het college en van de meerderheid van de raad, al vanaf het begin van de MIRT-discussie.

Het maximale scenario kent een woningbouw van ca 4000 woningen (periode 2030-2050)

Het college stelt voor het bod te baseren op de bandbreedte tussen de scenario’s 2 en 3. Onze fractie kan daarmee akkoord gaan. Met dit bod kunnen we voor de dag komen. De nadere en precieze invulling kan later plaatsvinden. 

Verkeersstromenonderzoek

Voorzitter, waar onze fractie, als een van de eerstvolgende stappen, behoefte aan heeft, is een verdere verkenning van de gevolgen van de verkeersstromen in de Krimpenerwaard, als een oeververbinding Oost-oost er gaat komen. We kunnen dan ook voluit de discussie hebben over de mogelijkheden die de fiets, het openbaar vervoer, eventueel het vervoer via het water in de bereikbaarheid kan spelen. Graag de reactie van de wethouder.  

Woonvisie

Namens onze fractie wil ik nog wel benadrukken dat mocht de Oost-oost verbinding de Pre-verkenning doorstaan, en daardoor het gebiedsbod ook, wij voorstander zijn van een herijking of een upgrading van de Woonvisie. Een Woonvisie met een langere termijn.

Mocht de oost-oost verbinding de huidige selectie niet doorstaan, dan kunnen we voorlopig met de huidige Woonvisie vooruit. De scenario’s uit het gebiedsbod kunnen als richtinggevend in een nieuwe discussie over een nieuwe Woonvisie worden meegenomen, maar staan niet bij voorbaat vast.

M.b.t de energietransitie kunnen wij het raadsvoorstel ondersteunen om gekoppeld aan het traject van de Regionale Energie Strategie, daarover te besluiten. 

Vz, we gaan akkoord met het nu voorliggende bod en het raadsbesluit.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
190408 Studie-Gebiedsbod-Krimpenerwaard.pdf28,8 MBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Oeververbinding Krimpen – Ridderkerk'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.