Geen woorden, maar zagen!

190311 ChristenUnie_Snoeien_Krimpenerwaard.jpgmaandag 11 maart 2019 17:20

Als ChristenUnie Krimpenerwaard hebben we het eigenlijk altijd over de Krimpenerwaard. We wisselen met elkaar van gedachten over alles wat met ons mooie gebied te maken heeft En dat doen we vooral tijdens allerlei vergaderingen: bestuursvergaderingen, fractievergaderingen, ledenvergaderingen, commissievergaderingen, raadsvergaderingen – allemaal vergaderingen met overvolle agenda’s.

Kortom, de hoogste tijd om even de polder in te gaan en op een andere manier actief te zijn. Op zaterdag 23 februari 2019 meldden wij – vier bestuurs- en fractieleden – in de Berkenwoudse Driehoek. Hier waren we te gast bij de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK). Het enige agendapunt voor deze zonnige zaterdagochtend: elzen zagen voor het Zuid-Hollands Landschap (ZHL), die veel grond in de Krimpenerwaard bezit en beheert. In totaal waren er, inclusief het ChristenUnieteam, ongeveer twintig mensen aanwezig, waaronder ook enkele jongeren.

De NVWK
De NVWK is opgericht in 1961 en heeft als doelstelling “de bestudering, bescherming en het beheer van milieu, natuur en landschap in de meest ruime zin in de Krimpenerwaard.” Deze vereniging, met ruim 750 leden – met een groeiend aantal jeugdleden! – organiseert allerlei activiteiten die bij de doelstelling passen: lezingen, vogeltellingen, excursies en het “handwerk”: knotten en zagen. Voor al dit werk heeft fractievoorzitter Ton van Dorp de NVWK een passende blijk van waardering gegeven: de Krimpenerwaardeerring. Deze wordt door de ChristenUnie Krimpenerwaard uitgereikt aan mensen en instellingen die niet dagelijks in het nieuws komen, maar wel heel belangrijk werk voor de Krimpenerwaard doen.

Zaagtechniek en even iets bijleren
Patrick Heuvelman geeft leiding aan de landschapswerkgroep en gaf duidelijke instructies over hoe het zaagwerk zou moeten worden verricht. Daarna trokken we, voorzien van uitstekend materiaal, de Ouderkerkse landscheidingskade op. Hier hebben we de hele ochtend onder de gemoedelijk stralende zon elzen gezaagd. Dit moet worden gedaan om te voorkomen dat de polders aan weerszijde van deze landscheidingskade volgroeien met elzen, waardoor het open veenweidelandschap vol zou groeien. 

Iedereen ging enthousiast aan het werk. De ene els na de ander werd – met de handzaag – geveld. Patrick kwam regelmatig even kijken en gaf op een plezierige manier leiding aan het zaagwerk en het resultaat was al snel zichtbaar: grote hopen gesorteerd hout, stammetjes en – ook heel mooi: een steeds beter uitzicht op de fraaie polders, met in de verte het pittoreske Berkenwoude. Ook leerden we dat de Landscheidingskade een dubbele houtkade is: een kade, geschikt voor voertuigen, die omzoomd is met hakhout. Tussen de gekortwiekte stammen van de afgezaagde elzen vinden diverse vogels een beschutte plek om te nestelen. Ook werd een en ander uitgelegd over de ontwikkeling van de Berkenwoudse Driehoek, zoals waterstanden, beplanting en aanwezige dieren.

Meer informatie over de NVWK doet, kan terecht op hun uitgebreide website: www.nwvk.nl
en informatie over het Zuid-Hollands landschap vindt u hier: www.zhl.nl

De ChristenUnie Krimpenerwaard dankt NVWK en ZHL voor de plezierige voorbereiding en de gezellige, leerzame ochtend zagen op de kade. Ook het soepje na afloop smaakte prima!

« Terug

Reacties op 'Geen woorden, maar zagen!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.