Stand van zaken VERKENNER

dinsdag 18 december 2018 13:16

De uitkomst van de raadsvergadering van 15 oktober - in het kort- was dat de raad van Krimpenerwaard het besluit heeft genomen een onafhankelijk verkenner aan te stellen, met de opdracht te onderzoeken hoe te komen tot een breed en daadkrachtig college in de Krimpenerwaard. Een college dat kan steunen op een raadsmeerderheid, dus. Die meerderheid ontbreekt nu, door het vertrek van collega Pannekoek uit Gemeentebelang Krimpenerwaard.

De Groningse professor Elzinga is aangesteld als onafhankelijk verkenner. Hij is vervolgens met gezwinde spoed aan de slag gegaan.  Alle partijen in Krimpenerwaard zijn gehoord en in de raad van 11 december jl heeft de heer Elzinga verslag uitgebracht, en een voorstel gedaan hoe het proces verder te laten verlopen. Het verslag vindt u in de bijlage.

De fractie van de ChristenUnie heeft met interesse kennis genomen van het verslag en het voorgestelde besluit.
“Reconstructie, doorstart of helemaal opnieuw beginnen” zo luidt de kop van hoofdstuk 4. En de heer Elzinga ziet maar “één route naar de uitgang. Een of meerdere fracties die tot het college gaan toetreden.”

Deze conclusie is in lijn met de inbreng van de fractie ChristenUnie op 15 oktober. Wij hebben toen aangegeven dat continuïteit van bestuur en het voorkomen van stilstand, belangrijke aspecten zijn, die we in dit traject moeten meewegen.


De heer Elzinga stelt voor gesprekken aan te gaan met het huidig college (VGBK, VVD, ChristenUnie en D66) met Lokaal op 1. Mochten deze gesprekken stranden, dan stelt de heer Elzinga voor met het CDA te gaan overleggen.

De ChristenUnie ziet met vertrouwen uit naar de komende gesprekken met de formateur en fracties.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Eindverslag informateur D J Elzinga.pdf401,7 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Stand van zaken VERKENNER'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.