Visie Krimpenerwaard!

Christenunie_Krimpenerwaard_Visie_Riet_Bakkervrijdag 16 juni 2017 09:06

Afgelopen maand is de ‘strategische visie Krimpenerwaard’ gepresenteerd. Op initiatief van stedenbouwkundige Riek Bakker is afgelopen maanden door inwoners en ondernemers uit de Krimpenerwaard gewerkt aan een rapport waarin keuzes voor de toekomst van de Krimpenerwaard zijn uitgewerkt. Er is voor 8 thema’s (waaronder economie, mobiliteit, woningen en voorzieningen, landbouw) uitgewerkt welke uitdagingen en kansen zich in de komende decennia gaan voordoen en hoe daarop geanticipeerd kan worden.

Vragen als: Hoe willen we omgaan met de bevolkingskrimp die in delen van de Krimpenerwaard gaat optreden? Wat zijn de kansen voor natuur als we door bodemdaling andere vormen van landbouw zullen moeten gaan inzetten? Welke kansen zijn er voor economische ontwikkeling en welke woningbouwopgave en past daarbij? Dit zijn zomaar een paar vragen waar in deze visie op in wordt gegaan. De visie is geen blauwdruk voor de toekomst van de Krimpenerwaard. Er worden richtingen aangegeven en kansen benoemd. We zijn met elkaar aan zet om te bepalen welke kant het op moet en dat begint natuurlijk met de vraag: Wat willen we met de Krimpenerwaard?

De visie is mede in opdracht van de gemeenten gemaakt, en uiteraard zullen we als politiek wel moeten bepalen wat we hiermee willen doen. Hoe willen wij hiermee aan de slag? Dit vraagt ook van ons als ChristenUnie om na te denken over hoe wij de toekomst van de Krimpenerwaard zien. Komende periode zullen we daar in de raad ook met elkaar over gaan spreken n.a.v. dit rapport. Ter voorbereiding zouden we weer graag met u van gedachte willen wisselen over wat u belangrijk vindt voor de toekomst van de Krimpenerwaard. Graag willen we daar een bijeenkomst voor plannen. U hoort daar nog van.

Tot die tijd is het heel interessant om alvast eens te bladeren in de visie Krimpenerwaard. U kunt hem vinden op www.visiekrimpenerwaard.nl. We horen graag wat u ervan vindt.

« Terug

Reacties op 'Visie Krimpenerwaard!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.