Ontgassen goed geregeld. Op naar een schone lucht zonder giftige gassen!

ChristenUnie_Krimpenerwaard_Lek_Boot_varend_Ontgassen .jpgzondag 14 april 2019 20:25

Al langere tijd wordt er door inwoners aan de rivier de Lek aandacht gevraagd voor het “ontgassen” van schepen. Hierbij ontstaat een enorme stank en komen er dampen en gassen vrij die schadelijk zijn voor milieu en volksgezondheid.

Het handhaven en het beboeten van schepen die zich hieraan schuldig maken, is op dit moment zeer lastig. De urgentie om te handhaven door het rijk ontbreekt. En omdat de Lek rijkswater is, valt het niet onder de verantwoordelijkheid van de provincie Zuid-Holland, die sinds 2005 een verbod op varend ontgassen kent.

De VVD in Rotterdam heeft een initiatiefvoorstel “Ontgassen goed geregeld” ingediend in de gemeenteraad van Rotterdam. Zij bepleiten om in samenwerking met het ministerie van I en W een pilot in te voeren voor een verbod om varend te ontgassen, zowel in de regio Rotterdam-Rijnmond, als in de gehele Krimpenerwaard.

De VVD in de Krimpenerwaard heeft dit initiatief overgenomen en op 2 april jl. een motie Vreemd aan de orde van de dag in de gemeenteraad ingediend, mede namens VGBK, D66 en de ChristenUnie Krimpenerwaard.

De motie werd met 24 stemmen vóór en 4 stemmen tegen aangenomen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
M19-18 VVD, VGBK, D66, CU - Pilot verbod Varend ontgassen.pdf310,3 kBapplication/pdfdownload

« Terug