Eenzaamheid

Cor_Slob_ChristenUnie_Krimpenerwaard_zomerstage_Gemeente
Cor_Slob_ChristenUnie_Krimpenerwaard_Farctie (7) 250
Door Cor Slob op 5 september 2019

Eenzaamheid

Afgelopen week stond het thema eenzaamheid op de agenda van de commissievergadering. 's Middags stond ik bij de groenteafdeling van de supermarkt naast een bejaarde dame en het flitste door me heen: ‘Hoe kan ik nu weten of deze mevrouw eenzaam is?’ Ik besloot een gesprekje aan te knopen en vroeg wat zij vanavond van plan was om te gaan eten. Effen, vijf minuten later kon ik weer verder gaan winkelen en ik was weer helemaal op de hoogte van het feit dat een hele bloemkool veel te veel is als je alleen bent maar dat ze daar eigenlijk wel heel veel zin in had. ‘Zullen we er eentje delen?’

Eenzaamheid is een ‘probleem’ waar moeilijk grip op te krijgen is. a) Het speelt zich vaak in het verborgene af, want wie wil hier nu mee te koop lopen? B) Het is een gevoelskwestie, soms kun je volop tussen de mensen leven en je toch eenzaam voelen.

In 2017 heeft de ChristenUnie Krimpenerwaard een motie ingediend, samen met de SGP, waarin we vragen om meer inzicht in deze problematiek en vragen we om na te denken over een oplossingsrichting. De SGP agendeerde dit onderwerp opnieuw en dit werd gecombineerd met een discussie over de notitie Aanpak eenzaamheid van de Welzijnstichting Krimpenerwaard-midden (SWOK-Midden). In de bijlage van dit bericht kunt u de notitie lezen!

Wij hadden een aantal vragen bij de notitie:

1)      Er wordt gesproken over een percentage van 6% zeer eenzame mensen in de Krimpenerwaard. Moeilijk in te schatten of dit ook werkelijk zo is? Is dit hoog? Zou het ook meer kunnen zijn?

2)      Zou het zo kunnen zijn dat in een kerkelijke omgeving (en dat is de Krimpenerwaard grotendeels) meer aandacht is voor eenzame mensen?

3)      Zouden we onze kerken misschien meer moeten inschakelen?

4)      Er wordt veel gesproken over eenzame ouderen, maar is deze problematiek niet breder en zijn er bijvoorbeeld ook eenzame jongeren in de Krimpenerwaard?

Eenzaamheid lost zich het beste op in de directe leefomgeving, zo staat er in het rapport, en daar geloof ik wel in. Ik hou mijn ogen de komende tijd goed open in onze wijk en maak eens wat vaker een praatje bij de supermarkt. En… een keertje onverwachts bloemkool eten is ook wel lekker!

NB Op www.arkmission.nl vindt u het programma 'Voor de geraniums' (materialen voor bijvoorbeeld uw kerk).

Bijlagen