Krimpenerwaard is Kinderpardongemeente.

Logo Ze zijn al thuis

Krimpenerwaard is Kinderpardongemeente.

Hoewel het alweer enige tijd geleden is, is het toch de moeite waard te vermelden, dat ook Krimpenerwaard een Kinderpardongemeente is. Op initiatief van de ChristenUnie Krimpenerwaard werd op 11 december 2018 hiertoe een motie ingediend, die medeondertekend werd door CDA, D66, Dierbaar Krimpenerwaard, Pro Krimpenerwaard, PvdA, SGP en Waard 18. Alleen de VVD stemde tegen, alsmede één lid van Lokaal op 1 en één lid van VGBK.

De ChristenUnie Krimpenerwaard was dankbaar voor de massale steun voor deze motie. In januari gaf het college, na vragen van ons debuterende commissielid Erik van der Does de Bye, aan dat er een oproep is uitgegaan naar staatssecretaris Harbers (VVD, justitie en veiligheid) waarin gepleit wordt voor een ruimhartiger Kinderpardon.

Wie had op dat moment kunnen bevroeden dat deze wens zo kort nadien in vervulling zou zijn gegaan? Partijleider Gert-Jan Segers noemde het terecht een “wondertje”. Er is door talloze mensen voor gebeden en gestreden en de ChristenUnie – maar zeker ook de vele kinderen die hierdoor een nieuwe, grotere kans op verblijf in Nederland tegemoet hopen te zien – is dankbaar voor deze ommezwaai in gevoerd beleid.

Dat CDA en SGP in de Krimpenerwaard – tot op dat moment in weerwil van de koers van hun landelijke evenknieën – de motie hebben gesteund, wil de ChristenUnie Krimpenerwaard niet ongenoemd laten.

Diverse leden van de ChristenUnie Krimpenerwaard hebben delen van de dienst in de Bethelkapel in Den Haag bijgewoond, waar de familie Tamrazyan (met dochter én ChristenUnie-lid Hayarpi) hun toevlucht hadden gezocht in het kader van het kerkasiel. Groot was de dankbaarheid dat dit eind januari beëindigd mocht worden.

Deel dit bericht