Start

Nieuwsoverzicht ChristenUnie Krimpenerwaard

Burgemeester Cazemier gastspreker op komende ledenvergadering - update!

Cazemier_Roelvrijdag 30 september 2016 12:14 Woensdag 26 oktober zal, tijdens de eerstvolgende ledenvergadering, burgemeester Roel Cazemier in ons midden zijn. lees verder

De basis is gelegd - nu verder bouwen!

motiedonderdag 29 september 2016 12:27 De gemeenteraad vergaderde op 27 september jl. Volgens burgemeester Cazemier waren de fractievoorzitters de rode draad door de vergadering. lees verder

CU-fractie vraagt aandacht voor verwaarloosd park in Schoonhoven Noord

anthony tomwoensdag 14 september 2016 12:16 Tijdens de commissievergadering van 13 september heeft Anthony Tom vragen gesteld aan het college over het park met speelvoorzieningen tussen Boerhaavelaan en Lafontainepad. lees verder

Liever voorzichtig dan voorbarig

Euroszaterdag 09 juli 2016 19:35 De laatste raadsvergadering voor het zomerreces besloeg twee avonden. De verantwoording van de financiële middelen door middel van de jaarrekening 2015 en de kadernota 2016 nam veel tijd in beslag. lees verder

Zonnepanelen legesvrij op monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten

zomer%2021maandag 20 juni 2016 12:19 In de nieuwste legesverordening van de gemeente zullen vergunningen voor zonnepanelen op monumenten legesvrij, dus kosteloos (!) worden. Vorig jaar al had de ChristenUnie om deze maatregel gevraagd. lees verder

Precarioheffing terug naar inwoners

waardstroomdinsdag 17 mei 2016 12:23 “De opbrengst van de precariobelasting op kabels en leidingen, moet direct terugvloeien naar de inwoners”, dat stelt de fractie van de ChristenUnie Krimpenerwaard. lees verder

Dienstverlening aan de inwoners

maandag 02 mei 2016 18:38 Belangrijk agendapunt in de raadsvergadering van 28 april jl. was de dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. Het punt stond op de agenda vanwege een voorstel van het ... lees verder

Uitnodiging ledenvergadering CU Krimpenerwaard

ledenvergaderingdonderdag 14 april 2016 12:07 Bij deze wordt een ieder van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van de ChristenUnie Krimpenerwaard. Praktische info: Wanneer: D.V. woensdag 20 april 2016 Waar: Kaasboerderij Hoogerwaard, ... lees verder

Van de fractie

benjamindonderdag 14 april 2016 12:05 Ik kom regelmatig mensen tegen die zich bij 'christelijke lokale politiek' weinig voor kunnen stellen. Is dat ook niet een wat pretentieuze term? Niet als je gelooft in een Bijbelse opdracht aan de overheid om voor zwakkeren op te komen. lees verder

Gedoe rond een APV

elisabethvrijdag 18 maart 2016 17:55 Het houdt de gemoederen van de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard goed bezig: de nieuwe APV. Geen nieuwe APV natuurlijk, maar een APV voor de nieuwe gemeente. lees verder

NLDoet 2016: Raadsleden van de Krimpenerwaard gaan weer aan de slag

Logo NLdoetvrijdag 04 maart 2016 18:56 Tijdens NLDoet steken vele maatschappelijk betrokken Nederlanders de handen uit de mouwen. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. Vrijwilligers zijn het kloppende hart van sociale initiatieven. De vele activiteiten die de Krimpenerwaard kent zijn dan ook onmogelijk zonder vrijwilligers. lees verder

Rectificatie Persbericht vluchtelingenproblematiek

krimpenerwaard logodonderdag 03 maart 2016 12:29 Klik hier voor een rectificatie van een eerder verschenen persbericht (PDF). lees verder

Vluchtelingen in de Krimpenerwaard?!

motiedonderdag 03 maart 2016 12:21 Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 1 maart jl is het rapport besproken ‘opvang vluchtelingen’, dat door het College is opgesteld naar aanleiding van de motie/raadsbesluit van de Raad op 6 oktober 2015. lees verder

En je raadt het niet

elisabeth.jpgwoensdag 02 maart 2016 20:48 Ik moest zomaar denken – terwijl ik begon te typen - aan de regel uit een kinderliedje ‘en je raad het niet, en je raadt het niet...’. Het heeft geen enkel verband met wat ik wil schrijven of waar de raadsvergadering van 1 maart over ging. Ik dacht aan Raad en vervolgens aan de regel uit het liedje. lees verder

Referendum associatieverdrag

Vlaggen Europavrijdag 19 februari 2016 19:09 Op 6 april 2016 wordt er een referendum gehouden over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Door het verdrag wordt handel drijven met Oekraïne gemakkelijker, al vrezen tegenstanders dat het verdrag een opmaat is voor het EU-lidmaatschap. lees verder

Extra geld voor dorpshart Lekkerkerk

vrijdag 19 februari 2016 19:00 LEKKERKERK - De gemeente Krimpenerwaard trekt nog eens 242.500 euro uit voor de herinrichting van het centrum van Lekkerkerk. Het geld is nodig om de beeldkwaliteit te verbeteren. lees verder

Persbericht: Roel Cazemier voorgedragen als nieuwe burgemeester gemeente Krimpenerwaard

Roel Cazemierwoensdag 03 februari 2016 12:19 De gemeenteraad heeft op dinsdag 2 februari 2016 besloten om de heer mr. R.S. Cazemier aan te bevelen als eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard. lees verder

Inbreng CU mbt bestemmingsplan Stolwijk

CU-Socialmediafotovrijdag 04 december 2015 12:31 Inbreng Anthony Tom namens de CU-fractie tijdens commissievergadering 1 december 2015 met betrekking tot vaststelling bestemmingsplan Beijerscheweg 18 Stolwijk lees verder

Terugblik Algemene Beschouwingen

motiemaandag 16 november 2015 12:32 Tijdens de raadsvergadering van 10 november zijn de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2016-2019 vastgesteld. Voor de ChristenUnie een goed moment om even een stap terug te doen van de waan van de dag en te zien waar we nu, 11 maanden na de herindeling, als gemeente Krimpenerwaard staan. lees verder

Persbericht - Veiligheidsavond 30 november

logo-gemeente-krimpenerwaardvrijdag 13 november 2015 10:29 Klik hier voor een belangrijk persbericht over een Veiligheidsavond op maandag 30 november (PDF). lees verder