Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Januari 2016

Terugblik en nieuwjaarswens

We mogen terugblikken op een goedbezochte ledenvergadering woensdag 28 oktober in Kaasboerderij Hogerwaard te Lageweg. De goede opkomst en de samenbindende sfeer werden breed gewaardeerd. Echt iets om dankbaar voor te zijn. Tijdens de vergadering hebben we onder dankzegging afscheid genomen van de vice-voorzitter Teus Hogerwaard en de secretaris Floor Brouwer. Als nieuwe bestuursleden werden gekozen: Magda Both uit Stolwijk  en Frederique Nieuwenhuizen uit Lekkerkerk. Frederique is onze nieuwe secretaris. Vervolgens kregen de raadsleden en de wethouder het woord om hun ervaringen met de leden te delen. Er werd ruim van de gelegenheid gebruik gemaakt om van gedachten te wisselen. Het eerste jaar van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard was voor veel mensen wennen. Niet alleen inwoners maar ook de bestuurders (raads- en commissieleden, college van B&W) moesten zich aanpassen aan de nieuwe situatie.

We mogen terugzien op een intensief maar ook boeiend jaar waar we als ChristenUnie een samenbindende rol hebben kunnen spelen in het gemeentebestuur.

Als u dit leest ligt 2015 alweer achter ons en hebben we de eerste schreden gezet in het nieuwe jaar 2016. Namens bestuur en fractie wil u allemaal van harte Gods zegen toewensen voor het nieuwe jaar!

 

Anthony Tom

Voorzitter CU Krimpenerwaard

Van de fractie CU Krimpenerwaard

Wie iets duurzaams wil bouwen, moet de basis op orde hebben. Als fractie kijken we in dat licht terug op een bijzonder en goed jaar. Veel ChristenUnie-speerpunten vonden hun weg naar het collegewerkprogramma en het is gelukt voor de komende jaren het financiële plaatje rond te krijgen. Dat stemt tot tevredenheid, maar is natuurlijk geen reden om achterover te leunen.

 

Nu komt het immers aan op het behalen van concrete resultaten. De ChristenUnie heeft de afgelopen periode onder ander gevraagd voor goede uitvoering van de decentralisatie in de zorg, een sterker ondernemersklimaat, gerichte investeringen in duurzaamheid en hernieuwbare energie, nauwe samenwerking met andere maatschappelijke partners op het gebied van schuldhulpverlening en goede dienstverlening aan de burger. Belangrijke onderwerpen zaken waarop we het college de komende periode scherp zullen houden!

 

Terugkijkend past ons bovenal dankbaarheid aan onze Hemelse Vader dat we met onze raads- en commissieleden in goede gezondheid en met veel plezier een bijdrage hebben mogen leveren aan een goed bestuur van onze mooie gemeente. We hopen dat ook in 2016 met veel inzet te doen. Blijft u ons voeden met suggesties en ideeën?

Jongerenavond

Op vrijdagavond 22 januari 2016 organiseren drie christelijke en politiek betrokken jongeren van het CDA, de ChristenUnie en de SGP een politieke jongerenavond.

Het thema van deze avond zal zijn: 

'De vluchtelingenproblematiek'

Aan de hand van stellingen zullen diverse Tweede Kamerleden, waaronder Kees van der Staaij(SGP), Joel Voordewind(ChristenUnie) en Tunahan Kuzu(DENK) de degens kruisen.

De toegang is gratis en het eerste drankje wordt door de organisatoren betaald. De locatie is sporthal De Waard in Bergambacht(Meidoornstraat 7).  

Kars Terlouw(karsterlouw@hotmail.com)

Helpt u mee om nieuwe leden aan te dragen? Zonder leden tenslotte géén CU!

7 redenen 

  1. Omdat wij geloven dat de vervolging van onze christenbroeders en -zusters moet stoppen.
  2. Omdat wij geloven dat gezinnen sterker uit de crisis moeten komen, in plaats van zwakker.
  3. Omdat wij vechten tegen mensenhandel en de uitbuiting van vrouwen in de prostitutie.
  4. Omdat wij geloven dat de bezuinigingen in de zorg geen kwetsbare mensen in de kou mag laten staan.
  5. Omdat wij staan voor de schepping die ons is toevertrouwd.
  6. Omdat wij opkomen voor hen die dat zelf niet kunnen, zoals het ongeboren leven en de vluchteling.
  7. Omdat de ChristenUnie christenen uit verschillende kerken verbindt en het geloof handen en voeten in de politiek geeft.

Vacature

Het bestuur en de fractie van de CU Krimpenerwaard zijn nog steeds op zoek naar een promotor of comminicatiemedewerker. Er is ook een mogelijkheid voor een stageplaats

Lees verder

Planning

Ledenvergadering

20 april 

 

Raadsvergaderingen

12 januari/2 februari/ 1 maart/ 4 april(installatie nieuwe burgermeester)

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op Facebookfooter-rechts