Vanuit de Fractie nieuwsbrief 7

De gemeente Krimpenerwaard mag dan per 1 januari een feit zijn geworden, de feitelijke eenwording is daarmee natuurlijk nog lang niet afgerond.

Terwijl burgers en politici langzaam aan de nieuwe situatie wennen, moeten er in bestuurlijk opzicht veel dingen geregeld worden die rechtstreeks samenhangen met de samenvoeging van de voormalige gemeenten.

In afwachting van het collegewerkprogramma hebben de eerste maanden van de raad daarom vooral in het teken gestaan van 'beleidsarme' zaken. Ik doel daarmee o.a. op de bespreking van technische verordeningen die oude verordeningen vervangen en zienswijzen op begrotingen van gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Krimpenerwaard deelneemt.
Politiek niet altijd enerverend, maar wel van belang voor de continuïteit van het bestuur.
Daarnaast was er een stortvloed aan schriftelijke vragen aan het college over veelal praktische kwesties. 

Als ChristenUnie-fractie hebben we de afgelopen maanden o.a. aandacht gevraagd voor:
  • De impact van de passage van de Tour de France (met de SGP)
  • De gevolgen van de verplichte ouderbijdrage in de jeugd-GGZ
  • De enorme korting waarmee sommige PGB-ontvangers worden geconfronteerd
  • Een gedegen inventarisatie van het arbeidspotentieel van bijstandsontvangers
  • Leegstand winkels in de verschillende kernen
  • Het beleid om leges te heffen voor zonnepanelen op monumentale panden
  • Het stellen van duidelijke prioriteiten voor Krimpenerwaard binnen de Nieuwe Regio. 
Op deze en andere punten willen we het college scherp houden bij het ontwerpen en uitvoeren van beleid. Zo zien we ook uit naar de bespreking van het collegewerkprogramma tijdens de raadsvergadering van juli.

Blijft u met ons met ons meedenken en meebidden?
 
  Benjamin Anker
  Fractievoorzitter