voorwoord nieuwsbrief 6

Van de voorzitter

Woensdag 4 maart mocht ik de tweede officiële ledenvergadering van onze kiesvereniging voorzitten. Hoogtepunt van de avond was de aanwezigheid van onze landelijk partijvoorzitter, de heer Piet Adema, die ons meenam in de grondslagdiscussie. Op een boeiende wijze onderstreepte hij het belang van een identiteitsgebonden partij als de onze. Op welke manier geven we een principieel Bijbels beleid het beste vorm? En welke rol spelen de Drie Formulieren van Enigheid in de grondslag?

Duidelijk werd dat we een partij zijn voor alle Bijbelgetrouwe Christenen en dat de genoemde formulieren ook in de toekomst een wezenlijke rol zullen blijven spelen, juist op die onderdelen daaruit die van politiek wezenlijk belang zijn. De daarop volgende discussie toonde dat er een grote betrokkenheid onder onze leden is juist ook voor wat betreft dit onderwerp.

We konden de conclusie trekken dat wanneer we leven vanuit de Bron Jezus Christus dat er dan een echte toekomst is voor onszelf, kunnen we vrucht dragen ook voor onze naaste en kunnen we als partij een zoutend zout zijn in alle geledingen van het openbaar bestuur.

Afsluitend: Vergeet u niet uw stem uit te brengen woensdag 18 maart?

 

Anthony Tom

Voorzitter CU Krimpenerwaard