voorwoord nieuwsbrief 5

Oud en Nieuw zijn altijd van die dagen om terug te blikken en vooruit te zien. Als ChistenUnie Kimpenerwaard mochten we dankbaar terugzien op 2014: een mooie enthousiaste verkiezingscampagne en een resultaat om dankbaar voor te zijn: drie raadsleden en, na vlot verlopen coalitieonderhandelingen, deelname aan het College met een mooie wethoudersportefeuille.

Allereerst zijn we natuurlijk de Heere God dankbaar voor het genoemde resultaat en ook voor de kracht en de wijsheid die Hij ons gegeven heeft.
Maar daarnaast wil ik toch al die mensen bedanken die zich het afgelopen jaar zo enthousiast hebben ingezet: de werkgroep die alles heeft voorbereid, de leden van de programcommissie, de selectiecommissie, mijn mede-bestuursleden en niet te vergeten het campagneteam. Wat een werk is er verzet!

 

Ik denk ook aan de top tien kandidaten van de lijst die bijna ieder weekend en ook vele avonden onder aanvoering van Benjamin Anker zich ingezet hebben. En aan al die andere vrijwilligers: mensen die nieuwsbrieven en flyers hebben uitgedeeld en rondgebracht; de plakkers van posters met daarbij het plaatsen van borden. En aan onze trouwe webmasters. Maar ook aan al die leden en belangstellenden die onze campagne gesteund hebben in het gebed en door het overmaken van een gift.

Allemaal: hartelijk dank!

 

Naast danken mogen we ook vooruitzien.
Op 1 januari 2015 ontstond de gemeente Krimpenerwaard. Direct daarna, op 2 januari, vond de installatie plaats van de nieuwe gemeenteraad en werden de wethouders gekozen. Naast Benjamin Anker werden Elisabeth van Zijl en Jan Vente beëdigd tot raadslid en even later werd Jan gekozen tot wethouder. Jan heeft met name de onderwerpen Economische en Sociale Zaken in zijn portefeuille. Een mooi portefeuille waar we als ChristenUnie echt ons programma in kwijt kunnen.


In de raadsvergadering van 3 februari zal Jan als raadslid worden opgevolgd door Ton van Dorp. Al met al een deskundig en enthousiast team met veel kennis en ervaring.

Met al deze mensen (inclusief de op 2 januari beëdigde commissieleden Gerrit Both, Siem Opschoor, Cor Slob en Anthony Tom) kunnen en mogen we verwachtingsvol het nieuwe jaar en een nieuwe raadsperiode in gaan.


We hebben daarbij uw steun nodig, maar we zien bovenal uit naar de kracht, wijsheid en leiding van de Heere God Die ons tot nu toe ook zo zegenrijk nabij is geweest. 

 

 

  Anthony Tom
  voorzitter CU Krimpenerwaard