Vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een pand t.b.v. jeugdhulp

zaterdag 05 september 2015 20:17

Op de agenda van de commissievergadering van 1 september jl. stond o.a. het onderwerp ‘Ontwerp-omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een pand t.b.v. een voorziening voor jeugdhulp op het perceel Kadijk 18 te Bergambacht’.

Alhoewel dit een aanvraag is op het terrein van ruimtelijke ordening kwam de commissie daarover niet of nauwelijks te spreken. De commissie sprak goede woorden over dit dat door de familie Slingerland is genomen.

Ook woorden van grote waardering van de ChristenUnie. Jongeren die niet naar de reguliere opvang kunnen maar ook niet meer thuis kunnen wonen worden opgenomen in een gezin waarin ze alle zorg ontvangen die ze nodig hebben. Voor de ChristenUnie is een gezin dé plek waar kinderen zich veilig moeten voelen en moeten kunnen opgroeien en zich ontwikkelen tot gezonde volwassenen. Daarom zijn wij blij met dit Gezinshuis, dat kinderen wil begeleiden met professionele zorg en aandacht in de setting van een gezin. Enthousiast zijn we ook omdat deze voorziening in eerste plaats is gericht op de kinderen in de Krimpenerwaard.

Onze fractie spoorde het College aan om dit soort initiatieven te stimuleren, mee te denken en hulp te bieden in het ontwikkelen van plannen die passen binnen de visie die onze gemeente heeft op de drie decentralisaties. Wethouder Neven gaf aan dat het College dit soort plannen zeker stimuleert en graag meewerkt.

« Terug