Opstaan en schijnen

180924 ChristenUnie_Krimpenerwaard
180924 Elisabeth web-20180918-1788
Door Elisabeth van Zijl op 24 september 2018

Opstaan en schijnen

Als raadslid voor de ChristenUnie mocht ik betrokken zijn bij de onderhandelingen voor het coalitieakkoord 2018 -2022 voor de gemeente Krimpenerwaard. Wat er tijdens de onderhandelingen is besproken blijft tussen de vier betrokken partijen. Over de uitkomst kan ik wél wat zeggen, die is immers te lezen in het gesloten akkoord.

Wat er in het gesloten akkoord te lezen staat is dat alle supermarkten op zondag tussen 13.00 uur en 17.00 uur open mogen als ze dat willen. Het hoeft dus niet en er is geen dwang daartoe. Met daarnaast 18 koopzondagen voor de kernen Haastrecht en Schoonhoven in verband met het toeristische karakter van die kernen.

 

Onze christelijke collegapartij de SGP verwijt ons – de ChristenUnie – dat wij de zondag in de uitverkoop hebben gedaan. Dat doen ze middels een paginagrote advertentie. Maar ook tijdens de commissievergadering van 4 september jl. Er zijn toen heftige woorden gesproken en moest ik verantwoording afleggen van mijn geloof: ik had niet gehandeld volgens wat God ons opdraagt in Zijn Woord, hoe kan ik mij dan nog christen noemen? Dat was ongeveer de strekking.

Op dat laatste ga ik met dit blog niet in. Wat ik belangrijk vind om te zeggen is dat de stemmingmakerij van onze christelijke broeders geheel ten onrechte is. Wat wordt beweerd, is dat de ChristenUnie een partij zou zijn die 1. Lak heeft aan Gods Woord en 2. De zondagsrust heeft verkwanseld. Ik vind dat behoorlijk verstrekkende en misleidende uitspraken en ik wil daar iets tegenover zetten. Ik hoef niet mijn recht te halen of mijzelf te verdedigen. Maar ik wil hier wel delen dat de waarheid geweld wordt aangedaan.

De onderhandelaars van de ChristenUnie hebben zich hard gemaakt voor het behoud van de zondagsrust en de winkelsluiting op zondag. Zij zijn opgekomen voor hen die gestemd hebben op de christelijke partijen die tegen zondagsopenstelling zijn van de winkels. Wat de ChristenUnie heeft gedaan, wat ik zelf heb gedaan, is gehoor gegeven aan de stemmen van de christelijke achterbannen. Wij zijn voor hen opgestaan!

Ik ervaar het als verdrietig dat over iets waar zowel ChristenUnie als SGP het eens zijn, Gods geboden en Zijn zorg voor ons, zo volkomen wordt misbruikt voor partijpolitiek. Dat de SGP het niet met ons eens is, dat kan. Ik ken hun standpunt. Maar heel jammer dat onze verschillen in opvatting zo breeduit in de publiciteit worden uitgemeten terwijl we voor hetzelfde opkomen.

Wij hadden de moed om te onderhandelen om zo de rust voor de zondag zoveel mogelijk te behouden. Wij zijn een realistische partij. We hebben niet de illusie dat wij een complete gemeente naar onze hand kunnen zetten en naar onze pijpen kunnen laten dansen. Politiek bedrijven is compromissen sluiten en handen en voeten geven aan de democratie. Wij leven hier niet in een land waar een dictatuur heerst. En ja, het spijt mij dat er getornd is aan de zondagsrust, maar wij hebben de zondagsrust niet in de uitverkoop gedaan. Wij bleven niet toekijken maar zijn opgestaan, wetend dat het niet gemakkelijk zou zijn en hebben onze stemmers een stem gegeven. Wij hebben verantwoordelijkheid genomen en ons licht laten schijnen.

 

Deel dit bericht